);

Integritetspolicy

INTEGRITIETSPOLICY – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt men nödvändigt för att boka en biljett för resan. Du kan även frivilligt prenumerera på vårt nyhetsbrev med information och specialerbjudanden.

Vad som är viktigt för säkerheten för transaktioner, information om betalningsform – kreditkortsnummer eller bankkontonummer – som används av dig under köp, lagras eller används inte på något sätt. Du behöver inte registrera dig för att boka resan. Registrering på vår hemsida ger dig tillgång till alla dina bokningar.

Dina uppgifter är säkra hos oss. Vi använder SSL-protokoll (Secure Socket Layer) för att lagra samtliga uppgifter på ett säkert sätt. Dessutom skyddas våra databaser mot obehörig åtkomst.

Nedan hittar du all nödvändig information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Datadministratör och kontaktuppgifter

Administratören för personuppgifter är UNITY LINE LIMITED Sp. z o. o Filial i Polen, med huvudkontor vid Pl. Rodła 8 i Szczecin, postnummer: 70-419.

När det gäller dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsinspektör – e-mail: iod@unityline.pl

Syftet med bearbetningen och den rättsliga grunden för bearbetningen

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

1. registrera ett användarkonto på www.unityline.se – enligt art. 6 par. 1 b GDPR*

2. när du köper biljett:

• för ändamål i samband med tillhandahållandet av transporttjänsten och uppfyllandet av lagkrav – enligt art.6 par. 1 b och c GDPR.

• om du godkänner att få bokningsbekräftelse via SMS till det angivna telefonnumret 6 par. 1a GDPR.

• för att överväga klagomål – enligt art. 6 par. 1 c GDPR.

• säkra eventuella krav som följer av biljettförsäljningen – enligt art. 6 par. 1 b GDPR.

3. om du köper en paketresa:

•för ändamål avseende fullgörandet av en resetjänst och för att uppfylla de rättsliga krav som gäller tjänsten, i enlighet med artikel 6.1 b och c i GDPR.
•för ändamål avseende inköp av försäkring, i enlighet med artikel 6.1 c i GDPR.
•för handläggning av klagomål, i enlighet med artikel 6.1 c i GDPR.
•för att skydda eventuella anspråk avseende Paketreseavtal, i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

4. För att säkerställa trygghet på färjan är alla offentliga utrymmen videoövervakade i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Perioden under vilken data kommer att behandlas

• Registrering av kontot på www.unityline.se – tills användaren raderar kontot.

• biljettköp och finansiell rapportering – för en period av 10 år från räkenskapsårets slut.

• prenumerera på vårt nyhetsbrev och få kommersiell information skickad till e-postadressen tills nyhetsbrevet är uppsagt.

• behandling av klagomål – upp till 120 dagar från det att klagomålet lämnades in.

• säkra eventuella krav- inom tidsgränsen för dessa krav som anges i civillagen.

• data från videoövervakning – 30 dagar från resedatum.

Mottagare av data

Överföring av personuppgifter – Unity Line Limited gör dina personuppgifter tillgängliga för de parter som ingår i samma koncern som Unity Line Limited och för aktörer som på begäran av Unity Line Limited behandlar personuppgifter i samband med reklam och marknadsföring, försäkringstjänster, tillhandahållande av resetjänster, logiverksamhet, transport av personer, dvs alla tjänster som gäller verkställighet av paketreseavtal, i enlighet med avtal om dataöverföring. Unity Line Limited är dessutom skyldig att rätta sig efter sjörätt och internationell rätt gällande överföring av färjans passagerares uppgifter till Hamnstatens administration samt på anmodan av Statliga Myndigheter.
Mottagare av uppgifter:
• Unity Line Limited Filial Sverige
• Försäkringsföretag
• Polisen, Tullmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Gränsbevakningsväsendet, Sjukvårdstjänster
• Hamnstatens administration (t.ex. Sjöfartsmyndigheten i Polen)
• Bussföretag, reseledartjänster, hotell
• Företag som tillhandahåller distributionstjänster av nyhetsbrev

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och rätten att begära rättelse. Du har också rätt att begära radering eller behandlingsbegränsning, om de juridiska villkoren för en sådan förfrågan är uppfyllda. I det fallet då dina personuppgifter är av lagligt berättigad intresse för administratören, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

I det fallet då du måste samtycka behandling a dina personuppgifter, har du rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som gjordes med samtycke, innan det återkallades.

I det fallet då dina uppgifter behandlas i syfte att slutföra och utföra tjänsten eller behandlas med samtycke – har du också rätt att överföra personuppgifter, dvs ta emot dina personuppgifter från administratören, i ett strukturerat, läsbart format. Du kan skicka dessa uppgifter till en annan datahanterare.

Eventuella ändringar som nämns ovan kan göras genom att kontakta vår inspektör för dataskydd, via mail: iod@unityline.pl

Du har också rätt att lämna in klagomål hos det tillsynsorgan som arbetar med dataskyddet, som är ordförande av Dataskyddsbyrå, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa Polen, eller Datainspektionen Box 8114, 104 20 Stockholm.

Profilering

Om du registrerar ditt användarkonto på unityline.se och godkänner profilering, baseras den på historisk information, det vill säga de tjänster du har tidigare valt och de evenemang du har bokat eller köpt biljetter till, material som ses på www.unityline.se information som du har lagt upp i din profil, kommer personliga erbjudanden t.ex. information om resor som kan vara intressanta för dig i framtiden, personligt innehåll på webbplatsen etc, att presenteras för dig.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi ut information som är skräddarsydd för ditt kön. Du kan när som helst invända mot sådan profilering av ditt nyhetsbrev till e-postadressen: iod@unityline.pl

Unity Line Limited informerar om att i samband med att innehållet på webbplatsen delas, använder vi Cookies som går ut på lagring och tillgång till information som redan lagrats i användares slutenhet.

a) Cookies används för att förbättra webbplatsens kvalitet, särskilt:

• skapa statistik för respektive innehåll

• anpassa tjänster som tillhandahålls av webbplatsen

• behålla användarsessioner

• autentisera personer som använder webbplatsen

• ge användarna personligt annonseringsinnehåll

b) Användaren kan själv bestämma användningsvillkoren för cookies med hjälp av de programvaruinställningar som är installerade i slutenheten eller tjänstens konfiguration.

Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, ett verktyg för att analysera trafikstatistik på vår webbplats som ägs av Google Inc. Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler som sparas på din dator och tillåter oss att analysera användningen av vår webbplats. Information som erhålls via cookies (inklusive din IP-adress) lagras på Google-server i USA. Google analyserar dessa data för att undersöka hur vår webbplats används, och även för att utföra statistiska rapporter för Unity Line Limited och att förbereda ytterligare tjänster avseende webbplats och internetanvändning. Google kopplar inte din IP med andra uppgifter. Du kan inaktivera godkännandet av cookies genom att konfigurera inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i sa fall inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår hemsida fullt ut. Genom att använda webbplatsen Unity Line godkänner du analysen av dina uppgifter av Google på det sätt som beskrivs ovan.

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän förordning om skydd av personuppgifter).

Comments are closed.